Lions Club Oslo/Rustad
Vi er Lions klubben i ditt nærmiljø.
 
Årlig brukes flere titusener kroner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi forsøker å bidra der bidrag trengs. Narkotikaforebyggende, ungdomsutveksling, Mitt Valg, U hjelp, Tulipanaksjon, Røde Fjær, kunstutstilling....
Lions club Rustad arrangerer flere arrangement i vårt nærmiljø. Vi er med på julegrana ved Østensjøvannet, Sankt hans på Abildsøbanen, loppemarked på Langerudhjemmet og vi arrangerer hyggelige kvelder for de eldre på Abildsøhjemmet og Langerudhjemmet 2-3 ganger i året. Blir det tulipaner igjen fra vår årlige aksjon gir vi disse til våre to sykehjem.
Tør å ta sjansen på å bli bedre kjent med oss eller kanskje du vil være med å prege ditt nærmiljø. Noen få timer i måneden er det vi ber om...........
 
Ta gjerne kontakt.
Liten filmsnutt her: https://youtu.be/K1wpwyGwZJI
 
Om Lions :
En lionsklubb består av kvinner og menn som bruker deler av sin fritid til å hjelpe andre. Medlemskapet er åpent for alle som gjennom personlig engasjement vil arbeide etter Lions etiske norm og for Lions mål.
Etter annen verdenskrig ble Lions bedt av De Forenede Nasjoner om å bistå med å gjenoppbygge et ødelagt Europa. Samtidig tok Lions inn en bestemmelse i sine vedtekter om "å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer.

 

Lions kom til Norge i 1949 da Lions Club Oslo ble stiftet, og kunne feire sitt femtiårsjubileum i 1999. I Norge er det vel 14.000 medlemmer i mer enn 500 klubber, som finnes i nesten alle landets kommuner. En lionsklubb består av kvinner og menn som bruker deler av sin fritid til å hjelpe andre. Medlemskapet er åpent for alle som gjennom personlig engasjement vil arbeide etter Lions etiske norm og for Lions mål.
 
Lions engasjerer seg derfor både lokalt og i nasjonale og internasjonale prosjekter. Det økonomiske grunnlaget skapes gjennom lokale og nasjonale innsamlings- aktiviteter. Midlene brukes helt og holdent til prosjektene.
Programmer som skal bidra til å skape holdninger mot bruk av narkotiske stoffer blant barn og unge. Et av dem er "Det er mitt valg", som inngår i undervisningsopplegget i grunnskolen i Norge og som finansieres gjennom den årlige "Tulipanaksjonen".
Et verdensomspennende program for å utrydde blindheten i verden. Lions Norge deltar i dette programmet med et eget prosjekt i Uganda.
I Norge er flere store prosjekter realisert gjennom Røde Fjær-aksjoner, blant dem helsesportssentra og senter for blinde og døvblinde, det ytes hjelp mot revmatiske lidelser og det gis hjelp til forskning på lidelser som først og fremst rammer eldre mennesker.
Alle utgifter for å drive selve organisasjonen dekkes av kontingenten fra medlemmene.
Organisasjonens motto er "We serve" eller "Til tjeneste". Medlemskap i Lions innebærer et aktivt medmenneskelig engasjement i hjelp for andre.
Lions skal gi mulighet for utvikling og inspirasjon i et miljø preget av godt vennskap.